Mooi Spijkenisse

Home » Spijkenisse De Vooruitgang

Category Archives: Spijkenisse De Vooruitgang

Gemaal “De Vooruitgang” Spijkenisse

Het oudste nog in gebruik zijnde gemaal van Voorne-Putten (en mogelijk de wijdere omgeving) uit 1878 word op dit moment flink gerenoveerd.  Deze renovatie is ingrijpender dan ik in eerste instantie had begrepen. Waar ik eerst dacht dat het om een simpele renovatie ging, blijkt deze niet alleen te bestaan uit het vervangen van bijvoorbeeld het kroosrek en de persleidingen blijkt het ook te gaan om het vervangen van alle elektra, de oprit en een volledige bouwkundige renovatie.

Op het projectblad van de Hollandse Delta staat nu te lezen dat het pand GEEN monument is, maar er bij de bouwkundige renovatie rekening gehouden word met het karakter van het oude gebouw. Letterlijk staat er “Hollandse Delta houdt bij de renovatie van ‘De Vooruitgang’ rekening met het verleden en met de toekomst van het gemaal.” De karakteristieke gevelstenen en kozijnen zullen blijven bestaan en waar nodig worden kapotte gevelstenen vervangen door gelijkende stenen en de straatstenen worden hergebruikt. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws en goed beslist van de Hollandse Delta. Het is goed te merken dat er ook nog overheidsinstanties zijn die respect hebben voor deze zeer oude gebouwen.

Door deze renovatie kan het gebouw en het gemaal er weer 50 jaar tegenaan.

Renovatie gemaal De Vooruitgang in volle gang

Renovatie gemaal De Vooruitgang in volle gang

Gemaal De Vooruitgang

Vele malen minder bekend dan het rijksmonument gemaal De Leeuw van Putten, is het oude gemaal De Vooruitgang aan de Korte Schenkeldijk. Het gemaal De Vooruitgang in Spijkenisse mag dan minder bekend zijn, het is echter wel vier jaar ouder, gebouwd in 1878 in electische stijl. Het gemaal De Vooruitgang is ontworpen door gemalenbouwer Jan Paul.

Het gemaal is nog steeds actief in gebruik en zorgt voor het in stand houden van het waterpeil in de polders van het huidige Maaswijk en heeft haar uitstroom kanaal in de Allemanshaven. Het gemaal heeft een capaciteit van 25kubieke meter per minuut.

Er is helaas niet heel erg veel qua informatie te vinden over dit oudste gemaal van Spijkenisse. Er zijn door de tijd heen verschillende renovaties geweest, waarvan in 2012 een uitgebreide renovatie de laatste was. Er is ook wat onduidelijkheid over de status van het gebouw, op de website van de Hollandse Delta word in een nieuwsbericht gemeld dat het een monument betreft, maar op bv de website van de gemeente Spijkenisse is hier niets over te vinden.

Op de website van Broks-Messelaar zijn enkele foto’s te vinden van de pompopstelling in het gemaal. Meer informatie over gemalenbouwer Jan Paul kun je hier vinden.