Mooi Spijkenisse

Home » Spijkenisse Algemeen » Rampen in Spijkenisse

Rampen in Spijkenisse

Zoals ieder ander dorp en iedere andere stad heeft Spijkenisse zijn tijden van tegenspoed meegemaakt, meermaals zelfs. Niet over alle rampen is evenveel informatie beschikbaar gebleven. Een aantal ervan zijn wel redelijk gedocumenteerd.

Grote brand 1648
Op zaterdag 13 juni 1648 brak er brand uit in het dorp Spijkenisse dat zich in hoog tempo van huis naar schuur naar hooiberg verplaatste. De schade was enorm valt te lezen in het kerkboek van David Thomasz. Boon. Bijna 1/5 deel van alle bewoners verliest bij deze brand zijn woning en raakt dakloos. Ook veel van de voorraden waren afgebrand en de bevolking leed al snel honger. Bij het ontbreken van verzekeringen betekende het in die tijd dat er gebedeld moest worden om geld los te krijgen voor herstel. De schout, secretaris en predikant hebben dat eerst in Den Haag geprobeerd, maar daar kregen ze hoogstens een vrijstelling voor de belasting, ook Rotterdam en Dordrecht waren niet erg welwillend, maar verleende toen een vergunning om te mogen collecteren. Een groot donateur was wel de VOC. Na 4 jaar collecteren was er ongeveer f8000,-. Van dit geld werden 21 huizen op de Voorstraat en 7 op de Kerkstraat herbouwd, alsook het schoolhuis en schoolmeesterswoning. Na deze brand van 1648 werd er een dorpsverordening ingesteld met en verbod op stroo of riet op de daken.

Grote brand 1741 & 1747
Vrijdag 14 april 1741 brak er een enorm brand uit ter hoogte van de Voorstraat. In een zeer snel tempo sloeg de brand van huis naar haar en in amper een uur tijd brandde maar liefst 21 huizen en 14 boerenschuren af, ondanks de 90 jaar eerder ingestelde verordening. Nog geen 6 jaar later was het opnieuw raak, nu tijdens een sterke najaarsstorm op maandagavond 27 november 1747. Deze keer brak de brand uit aan de westzijde van de Voorstraat en brandde er maar liefst 10 huizen en 21 schuren af, gevuld met vlas en graan. 11 andere woningen werden onbewoonbaar verklaard. Deze ramp kwam dubbel hard aan omdat er onder het rundvee op dat moment ook een ziekte de ronde deed. De brand en de rundvee ziekte heeft als gevolg gehad dat een groot gedeelte van de bevolking in zeer grote armoede leefde. Na deze brand is de brandweer gemoderniseerd en zijn zulke grote branden gelukkig achterwege gebleven.

Anno 174, herdenking grote brand in Spijkenisse van 1741

Anno 174, herdenking grote brand in Spijkenisse van 1741

Inundaties 1944-1945
Omdat de Duitse bezetter wil voorkomen dat geallieerde troepen kunnen landen op Voorne-Putten en van daaruit hun bevrijding van Europa kunnen in zetten worden grote delen van Voorne en Putten verplicht onder water gezet en worden verschillende dijken door gebroken om tankvallen te maken. De Duitse bezetter begint hier in 1944 mee. Het gehele dorp Hekelingen moet hiervoor worden ontruimd en de bewoners en hun vee moeten elders worden ondergebracht in Spijkenisse en omgeving. De verplichte inundaties van 44-45, vertonen veel overeenkomsten met de polders die in 1953 zullen onderlopen bij de watersnoodramp.

Inundaties 1944-1945 door de Duitse bezetter

Inundaties 1944-1945 door de Duitse bezetter

Tyfusepidemie 1945
Het is het einde van de Tweede Wereldoorlog als in Spijkenisse maar liefst 200 mensen besmet worden met tyfus, 20 hiervan zullen overlijden. De aanleiding is vervuild drinkwater uit het Spui en de Maas en de slechte leefomstandigheden. Spijkenisse word daarom door de bevrijder dan ook direct in quarantaine gezet, waardoor de bevrijding ook pas op 7 juli 1945 gevierd kan worden. Huisarts heer Rademacher heeft in deze periode een zeer belangrijke rol gespeeld.

herdenkingsbord uitgereikt aan alle verpleegkundigen die hulp verleenden tijdens de tyfusepidemie

herdenkingsbord uitgereikt aan alle verpleegkundigen die hulp verleenden tijdens de tyfusepidemie

Watersnoodramp 1953
Nauwelijks hersteld van de Tweede Wereldoorlog en de verplichte inundaties voltrok zich de meest recente en waarschijnlijk ook meest bekende ramp die een groot deel van Zeeland en Zuid-Holland heeft getroffen. Een lange rij witte stenen op de begraafplaats van Zuidland herinnerd ons aan de vele slachtoffers die er vielen op Putten.

Soldaten leggen zandzakken bij dijkdoorbraken in 1953 in Spijkenisse

Soldaten leggen zandzakken bij dijkdoorbraken in 1953 in Spijkenisse

Ondanks de vele slachtoffers kwam Voorne-Putten er in vergelijking tot andere gebieden nog genadig vanaf, de dijken braken aan de zuid- en oostkant, maar door de nieuw aangelegde dam, die in 1951 voltooid was, in de Brielse Maas bij Oostvoorne bleef Voorne en de noordrand van Putten gespaard.

Spijkenisse 1 februari 1953

Spijkenisse 1 februari 1953

 

Polders op Voorne 1953, watersnoodramp

Polders op Voorne 1953, watersnoodramp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: